Motiivi vapaaehtoistyön keskiössä

Meillä kaikilla on takana viimeisen vuosikymmenen aikana yhteiskuntaamme muuttaneita isoja tilanteita, joissa vapaaehtoisten tekemät työtunnit ja pyytetöön osallistuminen ovat olleet ratkaisevassa asemassa. 2015 Turvapaikkakriisi, 2020-2022 Pandemia ja 2022(2014)- Ukrainan sota sekä sodasta johtuva tilapäisen suojelun järjestelyt ympäri eurooppaa.

Ihmisten toiminta lähtee motiiveista ja tunteista. Ne ovat yhteen kietoutuneita keskenään sekä samalla myös monien sosiaalisten ja biologisten tekijöiden kanssa. Motivaatio, järki ja tunteet ohjaavat ihmisen toimintaa. Modernin motivaatiopsykologian mukaan motivaatio on aina ihmisen ja tietyn asian välinen suhde. Motivaatio on myös aina suhteessa ympäröivään kulttuuriin

-Lonka, Hakkarainen, Salmela-Aro, Ferchen & lautso 2009, 13-15

Vapaaehtoistyö on kaikissa näissä kriiseissä kokenut omanlaisensa renesanssin ja saanut tuhansia uusia vapaaehtoisia auttamaa. Suurin osa osallistujista ovat olleen väliaikaisia osallistujia, eli yksittäiseen auttamistilanteeseen innostuneita neljännen sektorin toimijoita, jotka tilanteessa liittyneet kolmannen sektorin järjestöjen ja yhteisöjen toimintaan. Iso osa näistä toimijoista eivät ole jatkaneet vapaaehtoistyötään tämän tapahtuman ulkopuolella, jäännöksenä yleisesti noin 10% toimijoista on liittynyt aktiivisesti myös muuhun kolmannen sektorin toimintaan.

Motiivit tulevat tässä tapauksessa esiin. Luin aiheeseen liittyen useampien sivustojen, kuten esimerkiksi Kansalaisareenan, kirjoituksia aiheesta. Lisäksi löydin asiaan useamman tehdyn tutkimuksen, gradun ja päättötyön. Täydellinen lähdelista artikkelin lopussa. VFI on Clary E. Gil 1998 kehittämä vapaaehtoisuuden motivaatioindeksi.

MotiiviKuvaus
ArvoperusteinenIlmaistakseen tiettyja arvoja, kuten sympaattisuutta ja välittämistä
OppimisperusteinenLisätäkseen tietämystään ja osaamistaan
SuhdeperustainenEdistääkseen sosiaalisia suhteitaan
UraperusteinenEdetäkseen työurallaan
SuojautumisperusteinenSuojellakseen egoaan, eli ettei tuntisi syyllisyyttä omasta hyvästä asemastaan muihin verrattuna
KehittymisperusteinenKehittyäkseen yksilönä
https://en.wikipedia.org/wiki/Volunteer_Functions_Inventory

“Motivaation avain on motiivi. Syy taustalla, syvempi KYLLÄ! Polte sisällä, mikä saa sinut sanomaan muille asioille EI”

— Stephen Covey, kirjailija ja yrittäjä

Miten varmistaa vapaaehtoistyön jatkuvuus

Monet yhteisöt ja järjestöt kärsivät 2000-luvulla niinsanotusta vapaaehtoisuuden murroksesta. Murros toki on ollut pitkään käynnissä, se on osa yhteiskunnallista vapaa-ajan arvostuksen ja työelämän painoarvojen muutosta. Muutos on johtanut yksittäisten ihmisten sitoutumisen muuttumiseen tilannepainotteisemmaksi.

Vapaaehtoistoiminnan motiivit vaihtelevat jonkin verran eri puolilla Suomea. Länsisuomalaiset ovat keskimääräistä useammin motivoituneet halusta oppia uutta, saada hyödyllistä tekemistä sekä kansalaisvelvollisuudesta. 
Itäsuomalaiset sen sijaan korostavat muita enemmän avun vastavuoroisuutta: autan, koska olen itse saanut apua ja tukea tarvitessani. Heille vapaaehtoisuus on ennen kaikkea lähipiirin tukemista ja auttamista. Eteläsuomalaisilla puolestaan korostuu muuta Suomea useammin – varsin mielenkiintoisesti – perinteen vaikutus.
Kiinnostavaa on myös se, että auttamishalu korostuu suurimmissa kaupungeissa. Siellä vapaaehtoistoimintaan lähdetään muuta Suomea tavanomaisemmin myös siksi, että ylimääräiseen vapaa-aikaan halutaan jotain hyödyllistä ohjelmaa.

Vaikuttaa siltä, että maaseudulla vapaaehtoistoiminta mielletään osaksi traditionaalista, kulttuurista elämän­muotoa. Se on ikään kuin yksi velvollisuuksista ”kunnon” kansalaisena. Urbaanit vapaaehtoisuusmotiivit puolestaan kiertyvät etupäässä sen ympärille, että vapaaehtoisuus tarjoaa auttamishaluisille kaupunkilaisille kanavan mielek­kääseen vapaa-ajan toimintaan – ehkä yhtenä harrastuksena muiden joukossa. 
- Kansalaisyhteiskunta.fi, Tärkein motiivi on auttamisen halu, Anna Birgitta Yeung 18.11.2020

Vapaaehtoistyössä perinteinen elämäntapa on alkanut muuttua enemmän hetkellisen ja jaksottaisen sitoutumisen malliin. Tämä asettaa haasteita vapaaehtoistyön jatkuvuudelle niin erilaisten uskonnollisten yhteisöjen, kansalaisjärjestöjen kuin kaikkien muidenkin yhdistysten piirissä. Tietysti omasta näkökulmastani tarkkailen tätä problematiikkaa pääasiassa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja Suomen Punaisen Ristin paikallisen toiminnan kautta. Vapaaehtoisten määrässä on isoja vuosittaisia vaihteluita ja selkeästi sitoutuneita vapaaehtoisia ei oikeastaan löydy yhteensä noin 25 000 asukkaan Luoteis-Pirkanmaan toimialueelta juuri lainkaan.

Hetkellisiin auttamisen tilanteisiin vapaaehtoisia on ainakin Parkanossa löytynyt aina hyvin. Motivoiva, äkillinen isomman avun tilanne tuo välittömästi tiiviistä yhteisöstä parhaat puolet esiin ja auttavia käsiä on valtavasti. Miten näistä käsistä löytäisi ne henkilöt, jotka olisivat näissä tilanteissa valmiita opastamaan ja ohjaamaan tätä väkijoukkoa? Tässä se haaste onkin.

-kansalaisyhteiskunta.fi, Yeung

Selkeästi tilannekohtaisen resurssin käyttöönsaattaminen ei varsinaisesti ole kuin tiedotuksellinen ongelma. Tätä aktiivisempi, toimivampi ja koulutuksiin aktiivisesti osallituva joukko onkin sitten jo ihan toinen asia.

Mitä teemme väärin?

Kun toiminta itsessään ei vedä ihmisiä puoleensa aktiiveiksi tai toiminnassa mukana olevat ihmiset eivät halua edetä vapaaehtoisuudessaan sitoutuneempaan suuntaan, on meidän pakko kysyä itseltämme “mitä teemme väärin?”

Rekrytointimalli on toiminut pitkälti kahdella akselilla. Passiivisena rekrytointina, jossa verkkosivustojen ja verkostojen kautta asiasta kiinnostuneilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua ja osallistaa itsensä etsimällä itselleen koulutuksen ja sitä kautta mukaan toimintaan. Toisena keinona on ainakin meidän suunnassa käytetty puolittain aktiivista näkyvyyden mallia, olemme erilaisissa tapahtumissa ja näkyvyystempauksissa mukana ja yritämme näin kalastaa toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä.

Varsinkin ensiapupäivystyksistä kiinnostuneiden ihmisten vähyys osoittaa meidän tekevän toiminnassamme jotain väärin ja tämä maalainen elämäntapa ei ole kiinnostava. Mitä me siis voisimme tehdä toisin?

Perinteinen keino olisi erilaiset lehti-ilmoitukset, toinen tapa infotilaisuudet, verkkosivut, näkyvyystyö ja tempaukset. Meidän pitää organisaationa ja toiminana olla riittävän matalalla kynnyksellä lähestyttävä, mutta silti ammattimainen toiminnaltamme.

Tässä vaiheessa olisi mielenkiintoista todeta onko lukemieni gradujen ja tutkielmien johtopäätös täällä Parkanossakin paikkansa pitävä. Ihmisen pelkäävät tuntematonta eivätkä omista motiiveistaan ja haluistaan huolimatta silti halua sitoutua toimintaan. Vaikuttaako meidän toimintamme ulospäin liian sitovalta, yksipuoliselta tai työpaikkaa vastaavalta? Emmekö pysty kohdistamaan FVI kaavion mukaisiin motiivitekijöihin mainontaamme. Keväällä 2024 toivottavasti pääsemme seuraavaan toimintakauteen täysin uusin asein ja toiminnoin rakentamaan yhteiskunnalle kolmannen sektorin suojaverkostoa, myös täällä syrjäseudulla.

Kiitos kun luit artikkelini tänne asti! Jos sinua kiinnostaa toiminta millä tahansa paikkakunnalla ja missä tahansa roolissa, niin ota yhteytä ja jutellaan asiasta. Tunnen toimijoita ympäri Suomen ja varmasti pystyn Pohjois-Ruotsia myöten opastamaan oikean henkilön juttusille ja mahtavan harrastuksen pariin.

Kommentoi alas jos sinulla on ideoita tai mahdollisia avaimia vapaaehtoistyön tulevaisuuden varmistamiseen. Kiitos.

Lähteet:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *