Yhteystiedot

Vapaaehtoistyössä

  • +358 45 347 3370
  • kalle.a.hakala@gmail.com
  • kalle.hakala@vapepaluoteispirkanmaa.fi
  • parkano.harjoitus@gmail.com

Sivutoimessa

  • +358 45 347 3370
  • kaha.konsultointi@gmail.com
  • kalle.a.hakala@gmail.com

Päätoimessa Kopar Oy

  • +358 40 4570 576
  • kalle.hakala@kopar.fi